"Bir adam sadece para kazanmak fikriyle işe başladıysa, büyük ihtimalle, yapamayacaktır. "

Joyce Claude Hall

İŞ TANIMLARI

Karayolu inşaatı projelerinde mühendisliğimizin aldığı görevler ile iglili bilgiler.

Arazi Toplulaştırma

Batimetri ve Hidrografi

Madencilik

Taşınmaz Değerleme

...

....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Sızde katkıda bulunun?

İş yerindeki görevlerinizi yazarak siz de mesleğimizin çalışma alanlarına katkı sağlayabilirsiniz. Yukarıdan sektör seçerek tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.